En Başarılı Psikologlar ve Başarılarının Sırları

En başarılı psikolog, en güvenilir psikolog, meslektaşları ve danışanları arasında en saygın isim olarak bilinen psikolog. Peki bu yüceltme sıfatlarını neden psikoloji dalında hizmet veren isimlerin önünde arıyoruz? Çünkü; meslek grupları arasında magazinsel bir listeleme yapmaya çalışan bir gazeteci değilseniz, “Neden bu kişi başarılı bir psikolog olarak tanınıyor” sorusunun cevabı sizin için şahsi bir öneme sahiptir. Çünkü; bu sorunun cevabı aslında size kendi sıkıntı ve sorunlarınızın çözümünde yardımcı olacak en doğru kişiyi bulmanızı sağlayacaktır.

Yani sizin için en doğru psikoloğu!  

Açıkçası çoğu kimse her sene onlarca psikolog değiştiren deneyimli bir danışan değildir. Umarız hayatınızın hiçbir aşamasında da; “bu sekizinci psikolog, dördüncüsünden iyi ama altıncısı kadar tecrübeli değil” gibi sınıflandırma yapacak kadar da büyük sorunlarınız olmaz.

Maalesef ülkemizde insanlarımız; ruh sağlığı hizmeti ve psikologlar ile tek başına veya yakın çevresinden yardım alarak çözemediği sorunların başladığı ve ilerlediği aşamada tanışırlar.

Ancak dip not olarak ilave etmeliyiz ki, bir psikoloğa gitmek için illa ki ciddi akıl, ruh, çift, aile veya cinsel sağlık sorunları yaşamanız gerekmez. Bilgisine ve tecrübesine güvenebileceğiniz bir danışmandan alınan psikolojik destek, farklı bir bakış açısı ile sağlanan yol göstericilik, hayat karşısında size dayanıklılık kazandırır ve ruhsal dengenizi korumaya yardımcı olur.

Bu durumda ister sadece dengeli bir yaşam için destek için, ister daha ciddi sıkıntılar için bir psikolog arayışınız olsun her iki durumda baştaki soru önünüzde olacak.

Başarılı Psikolog Nasıl Başarılı Olmuştur?

Danışanları ve meslektaşları arasında en güvenilir psikolog, en başarılı psikolog olarak görülen kişilerin bu başarılarını önyargılardan arınmış halde inceleyebilirseniz, ona bu başarıyı getiren nedenlerin sadece şans, iyi reklam, sosyal çevre veya maddi güce bağlı olmadığını görebilirsiniz. Her ne kadar her meslek grubu içinde maddi ve manevi tatmini yakalamış başarılı birini gördüğümüzde toplum olarak içimizde her daim bir kuşku yatar. Biraz ülkenin şartları, biraz Ortadoğulu kökenlerimiz başarılı kişiler hakkında şüpheciliği de beraberinde getirir. Karşılaşılan olumsuz örneklerin çokluğu da “başarıya şüphe ile yaklaşma” ve “başarılı bulma” kriterlerimizi de oldukça yıpratmıştır. Genel olarak mesleki başarının nedenleri olarak biraz önce bahsettiğimiz mesleğini doğru yapmadan ziyade meslek ile ilgili olmayan etkenlerden kaynaklandığını düşünmeye eğilimliyizdir. Maalesef hayatın her alanında yaşadığımız tecrübeler bu kuşkularımızı ve güvensizliğimizi de arttırmada büyük katkı yapar. Daha ilk konuşmada bizi etkileyen, genel olarak iletişim süreci boyunca mesleğini başarı ile icra ettiğinden emin olmaya başladığımız en başarılı psikologlar içinde her daim içinizde şüphenizin olmasında geçmiş tecrübelerin etkisi büyüktür.

Fakat işi insan olan mesleki başarıyı yakalamış psikologlar için bu başarılarının nedenleri; reklam, maddi güç veya sosyal çevre, yani mesleki saf başarının dışında her ne düşünüyorsanız asıl etken hiçbir zaman değildir. Bu yan değişkenler ancak “olanı” ortaya çıkarmak ve koymak için kullandıkları etkenlerdir. Sonuçta psikoloji de psikolog ve danışan başarısı tesadüf değildir.

Bir psikoloğun başarısı; o psikoloğun mesleğini ve insanları ne kadar sevdiği, kendini ne kadar geliştirdiği ve bu becerileri ile samimi olarak başkalarına ne kadar yardım etme arzusuyla dolu olduğuyla doğru orantılı doğal bir sonuçtur.  

En Başarılı Psikolog

Başarısız Bir Psikolog Kendini Saklayabilir mi?

Şunu öncelikle belirtmek isteriz. Meslektaşlarımızın büyük bir bölümü mesleğini yürekten seven kişilerdir. İnsanlar ile özellikle duygusal açıdan kırılgan insanları konu alan bir meslekte bir şekilde istemeden bölüm yazıp okumak başka bir şeydir, onu hayatınızın odağı, mesleği yapıp sürdürmek ise bambaşka bir şeydir.

Elbette her meslek dalında olduğu gibi herkes aynı oranda o mesleği icra ederken başarılı olmayacaktır. Kabul etmek gerekir ki her psikologda aynı başarıyı yakalayamaz. Bu yazının başlığının danışan tarafını asıl ilgilendiren açılımı da aslında budur. Ayrımı nasıl yapacaksınız?

Kötü, Vasat ve Başarılı Psikologları Nasıl Ayırt Edebilirsiniz?

Kötü niyetli veya vasat dediğimiz işini sadece monoton bir şekilde saatlik ücret almak için yapan kişilere denk düşerseniz aldıkları eğitim sebebi ve sizin de onlarda olması gereken gözlemlenmesi gereken özellikleri bilmemeniz sebebi ile onları iyi psikologlardan ayırt etmeniz mümkün olmayabilir. Süreç boyunca da kendi sıkıntılarınıza odaklandığınızdan, iyi bir iş çıkarıp çıkarmadıklarını anlamayabilirsiniz.

Ama sorunlar ortadan kaybolmadığında, hatta daha kötüye gittiğinde veya verilen tavsiyelerinin hayatınızı iyileştirmede bir etkisi olmadığını anladığınızda yaşayacağınız hayal kırıklığı ile iyi bir psikologla mı yoksa başarısız bir psikologla mı terapi veya tedavi gördüğünüzü net şekilde anlayacaksınız.

Yardım istediğiniz kişinin mesleğini sevmeyen veya vasat başarısız bir psikolog olduğunuzu anladığınız anda da yaşadığınız hayal kırıklığıysa, ortaya çıkan en küçük olumsuzluk olabilir. Öncelikle kaybettiğiniz zaman ve maddiyat geri gelmez. Hatta bazen öyle durumlar yaşanmıştır ki zamandan ve paradan çok daha fazlasını kaybedilir.

Bu sebeple başarılı psikolog arayışınızdaki en önemli taraf sizsiniz. Siz “başarıyı” neye göre tanımlayacaksınız? “Bu psikolog başarılıdır” yargısını neye göre belirleyeceksiniz? Üstelik bu önemli yargıyı zaten sıkıntılarınız ile uğraşırken nasıl doğru olarak vereceksiniz? Kısaca tek soruda toplarsak;

Danışan Olarak Bir Psikologda Hangi Özellikleri Aramalısınız?

Öncelikle başkalarının deneyimlerine güvenebilirsiniz. Uzun yıllar psikolojik hizmet veren Ege Pozitif Psikoloji Merkezleri kadrosunda yer alan her psikolog, pedagog, terapist alanında kendini kanıtlamış, danışanları tarafından sevilen ve güvenilen isimlerdir. Bunu hakkımızdaki yorumlardan okuyabilirsiniz.

Yorumlar yeterli gelmedi birebir tanışmak istediniz. O zaman aynı başarılı ekibimizin her üyesinde var olan şu özellikleri iletişim kurduğunuz psikologda gözlemlemeniz gerekir.

Bu sebeple bir psikologda hangi özelliklerin en önemli olduğunu bilmekte paha biçilmezdir. Sıralayacağımız bilgiler de başarılı bir psikologda arayacağınız ve gözlemleyeceğiniz özelliklerdir

İster terapi için iyi bir merkez ve kişi arıyor olun, ister psikolojide bir kariyer araştıran mesleğe yeni başlamış biri olun. Başarılı psikologlarda aradığınız kişisel özellikler doğuştan veya edinilmiş olabilir. Başarılı psikologlar, temel olarak bir arkadaşta, koçta veya akıl hocasında aradığınız birçok kişilerarası niteliklere sahiptir. Onlar sıcak, cana yakın, cesaret verici ve başarınıza yatırım yapan kişilerdir.

Ek olarak, psikologların danışanlarına danışmanlık yapmak için uygun eğitim ve bilgilere ihtiyaçları vardır.

Öğrenme Tutkusu

Yaşam boyu öğrenmeye bağlılık, yetkin bir psikoloğu karakterize eder. Sürekli olarak yeni fikirler ve terapötik yaklaşımlar ortaya çıktığı için, psikologlar seminerlere katılarak, kanıta dayalı araştırma bulgularını gözden geçirerek ve meslektaşlarına danışarak mesleklerine ayak uydurmalıdır. Psikolog belirli bir danışan veya durum için çalışmaya yeterince hazır değilse insanlara yardım etme arzusu geri tepebilir. Uygunsuz tavsiye veya yanlış teşhis, danışana derinden zarar verebilir. Psikologlar, daha fazla eğitime ihtiyaç duydukları alanları tanıyacak öz farkındalığa sahip olmalıdır. Tanışma sırasında sorularınıza yeni yaklaşımların, farklı tedavi metotları olup olmadığı hakkında bilgi almak isteyin. Alacağınız bilgi serilerinin akıcılığı ve tatmin ediciliği size doğru karar vermede yardımcı olacaktır.  

Empati

Psikologlar empati ve gerçek ilgi gösterirler. Ses tonu ve beden dilindeki nüansları fark ederler. Aktif dinleme ve derinlemesine düşünme gibi beceriler danışanları bastırılmış düşünceleri, duyguları ve inançları paylaşmaya teşvik eder. Psikologlar, boşaltılan güçlü duyguların anlaşıldığını ve kabul edildiğini iletirler. Ağır durumlar içinde olan danışanları ile çalışırken, onları anlamak ve değişim yaratmak amacıyla kendi tepkilerini ve duygularını yönetirler.

Problem Çözme Yeteneği

Psikologlar cezbedici olsa da çok sık tavsiye verme dürtüsüne direnirler. Bunun yerine sabırla danışanın açılmasını, sorunları tespit etmesini ve yaşam koşullarından memnuniyetsizliğin nedenlerini açıklamasını beklerler. Motivasyon, danışanın hedefleri ile yanlış hizalanmış davranışları arasındaki tutarsızlıklara işaret edilerek harekete geçirilir. Hedefler tartışılır ve terapideki sonraki adımları özetleyen bir tedavi planı geliştirilir.

Uygun Sınırlar

Psikologlar sınırlara bağlı kalırlar ve profesyonel, terapötik ilişki çizgisini asla aşmazlar. Uygun kişisel mesafeyi korurlar. Psikoloğun müsait olmadığı saatlerden sonra danışanlara yardım istemek için yönlendirmeleri vardır. Danışanlarla özel kişisel ilişkiler, seans esnasında oluşan ruhsal güç farklılığı, etik kodlar ve bu tür eylemleri yasaklayan cinsel istismar yasaları nedeniyle asla düşünülmez.

Güvenilirlik

Danışanlar, bir psikoloğun güvenilir olup olmadığını sezerler. Psikologlar, gizliliği vurgulayarak güvenilebileceklerini gösterirler. İlk alımın bir parçası olarak, müşteriler gizlilik hakları konusunda bilgilendirilir ve kendilerine veya başkalarına olası zarar tehdidi gibi gizlilikle ilgili olası istisnalar konusunda bilgilendirilir. Psikologlar, düşüncelerini ve hislerini yargılamadan paylaşmakta özgür olan danışanlara güven verir. Müşterilere geri bildirim yapıcı ve destekleyicidir.

Sabır

Psikologlar, uzun süredir devam eden uyumsuz davranışların hızlı bir şekilde öğrenilemeyeceğini kabul eden realistlerdir. Danışana neyin değiştirileceğini ve nasıl değiştirileceğini söylemek yerine, danışana kendini keşfetme sürecinde sabırla rehberlik ederler. İlerlemenin doğrusal olmadığını ve aksaklıkların yaygın olduğunu kabul ederler. Öfkeli veya dirençli danışanlar, hazır olmadan önce zorla değiştirilmez veya manipüle edilmez.

Sağlam Etik Öz

Etik psikologlar, kendi psikoloji lisans eğitimleri ve yetkili kurulları tarafından belirlenen standartları ve etik kodunu içselleştirir. Açıklık, dürüstlük ve şeffaflık gösterirler. Danışanlara danışmanlık yapmaktan vaka notları yazmaya hatta faturalandırmaya kadar her şeyden sorumludurlar. Etik psikologların davranışları, iddia ettikleri ahlaki tutum ve değerleriyle uyumludur.

Kültürlerarası Duyarlılık

Öz farkındalık ve kültürlerin farklılıklarını kabul etmek etkili bir psikoloğa örnek teşkil eder. Danışanları teşhis ve tedavi etmeye yönelik bir ayrımcı dar bir yaklaşım çoğulcu bir toplumda işe yaramaz. Sosyal olarak bilinçli psikologlar ırk, güç, ayrıcalık ve sistemik baskı gibi sosyal yapıları anlar. Uygulamalarında adil, eşitlikçi ve kapsayıcı olmaya çabalarken kendi kişisel ön yargılarını tanır ve bunlarla yüzleşirler.

İzmir şehrinde hizmet veren Ege Pozitif Psikoloji Merkezlerinde çalışan her ekip üyemiz bu özellikleri benimseyen, özümsemiş kişilerdir. Kendinizden de bileceğiniz gibi sosyal hayat içinde yapılan konuşmalarda, şakalarda, esprilerde maddi konular sanki her şeymiş gibi konuşulsa da aslında insana yardım etmenin hazzını yaşamış herkesin çok iyi bildiği bir durum vardır. İşinizde maddi olduğu kadar manevi tatmin duygusunu yakalayamıyorsanız ya yanlış meslektesinizdir ya yanlış bir ruh hali içindesinizdir. Ekibimizin her üyesi de tanışınca göreceğiniz gibi danışanlarının mutluluğunu ve başarısını kendi mutluluğu yapan önce harika insan, sonra harika psikolog, pedagog ve terapistler olan her biri niş alanlar belirlemiş uzman kişilerin oluşturduğu harika bir kadrodur. Her türlü sorunuz için de size bir telefon kadar da yakınlardır.