Hipnoz nedir? Hipnoterapi Yaptıranlar Ne Diyor?

Hipnoz nedir? Hipnoz nedir? Bayram Şimşek

Hipnoz ve Hipnozla İlgili Merak Edilen Her Şey

Hipnozun tam olarak ne olduğu, nerden geldiği ve nasıl yapıldığı insanlar tarafından merak ediliyor. Hipnoz, fiziksel olarak bir uyku gibi görünse de zihin uyanıktır yani yapay uyku ya da uyku-uyanıklık hali arasındaki durumdur. Farkındalık artar ve dikkat tek bir şey üzerinde toplanır. Duygu, düşünce ve davranışta değişim yaratan bir yöntemdir. Batıda hipnoz hemen hemen her sorunun tedavisinde kullanılırken Türkiye’de kullanımı 2001 yılından itibaren hız kazanmıştır. Ülkemizde hipnoz konusunda ön yargıların olması, hipnozun bir tedavi şekli olarak kullanılmasını güçleştirmektedir. Bu yazımızda hipnoz ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri açıklayarak insanları doğru bilgilendirmeyi ve hipnozun kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlamaktayız.

Hipnozla İlgili Yanlış Bilinen Gerçekler

Hipnoz insanlar tarafından pek bilinmeyen bir konudur ve insanlar genellikle bilmediği şeylerden korkarlar. Öncelikle hipnoz ile ilgili aydınlatılması gereken yanlış inançları ele alalım. İnsanlar internetten araştırma yapmaya kalktığında pek çok asılsız, kulaktan dolma bilgilerle karşılaşabilirler ve korkabilirler. Hipnoz hakkında bilgi azlığından da kaynaklanan olumsuz düşünceler oldukça yaygındır. Filmlerde gösterilen hipnoz sahneleri de bu tutumu desteklemektedir. Bu alanda uzman olan bizlerin hipnoz hakkındaki gerçekleri size aktarması bu nedenle önemlidir. İşte yanlış bilinen, sıklıkla sorulan sorular ve gerçekleri;

Hipnozda konuşulanları hatırlar mıyım? Hipnozda bilin yerinde olduğu için konuşulanlar hatırlanır.

Hipnoz bir uyku mudur? Hipnoz esnasında kişinin bilinci yerindedir ve tam olarak bir uyku olarak tanımlanmamaktadır.

Hipnozda mahremiyetim ortaya dökülür mü? Hipnoz kişinin mahremiyetini ortaya döken bir çalışma değildir.

yHipnoz yapan kişiler büyücü müdür? Hipnozda terapist bir büyücü vs. değil, yol gösterici bir rehberdir.

Hipnozda kendimi kaybeder miyim? Hipnoz asla kendini kaybetme hali değildir.

Sağlığıma herhangi bir zararı olacak mı? Hipnozun sağlığa herhangi bir zararı veya yan etkisi yoktur.

Hipnozla tedavi etkili olur mu? Hipnozla elde edilen sonuç etkili ve kalıcıdır.

Hipnoz olmayı kontrol edebilir miyim? Hipnoz kişi istemediği ve izin vermediği sürece oluşmaz.

Hipnoz sırasında ayıp şeyler yapar mıyım? Hipnoz esnasında iradeniz dışında bir şeyler yapmazsınız.

Sadece zihnim güçsüzse mi hipnoz olabilirim? Hipnoz olmanın zihnin güçsüzlüğüyle bir ilgisi yoktur.

Hipnozda kendimi kontrol edebilecek miyim? Hipnoz, kişinin otokontrolünü güçlendirir.

Ya hipnozdan uyanamazsam? Hipnozdan uyanamama gibi bir durum söz konusu olamaz.

Hipnoz esnasında söylemek istemediğim şeyleri söyler miyim? Hipnoz sırasında her şeyin farkındasınızdır ve söylemek istemediğiniz şeyleri söylemeyebilirsiniz.

hipnoz nedir

Bir Tedavi Yöntemi Olarak Hipnoz: Hipnoterapi

Temeli hipnoza dayanan, hipnoz olan kişinin konsantrasyon durumundan yararlanılarak bilinç ve bilinçdışına yönelik uygulanan destekleyici bir tedavi yöntemidir. Gün içerisinde farkına varmadan bile hipnoz etkisi yaşayabiliriz. Bir film izlerken, reklam seyrederken veya yolculuk esnasında hipnotik bir etki yaşayabiliriz. Hipnoterapi ise hipnoz etkisini temel alan psikologlar veya tıp doktorları tarafından yapılan terapi şeklidir. Birçok problemde diğer terapilere göre daha etkili ve kalıcı olabilmektedir. Daha çok psikiyatrik ve ruhsal hastalıklarda kullanılmaktadır.

Hipnoz Tam Olarak Nasıl Gerçekleşiyor?

Hipnozun birçok yapılış şekli vardır. En bilineni danışanın sürekli sallanan bir nesneye bakması dikkatini bu nesneye vermesidir. Bu sayede bireyde bir gevşeme ve rahatlama olur. Hipnoterapistin etkileyici bir sesle konuşması da hipnoz sürecinde önemlidir. Hipnoz, ayakta, oturarak veya uzanarak yaptırılabilir. Tabi ki ilk tercih kişinin uzanması yönündedir. Hipnoterapinin tam olarak kaç seans süreceği probleme ve bireyin ihtiyacına göre farklılık gösterebilir. Genel olarak hipnoterapi 3 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar transa girme, telkin verme ve transtan çıkma olarak sıralanabilir.

Transa Girme: Kişi çevresinde olanları algılayabilir ve analiz edebilir.

Hipnotik Telkin: Bireye komut verilerek sorunlarını yenmesinde motive etmektir. Olumlu mesajlar içerir ve dikkatin toplandığı anda verilir.

Transtan Çıkma: Hipnozun sonlandırılması aşamasıdır.

Hipnozun Çeşitleri Nelerdir?

Hipnozun heterohipnoz, otohipnoz, özel hipnoz halleri ve hipnoza benzeyen durumlar ve ilaçla hipnoz olmak üzere 4 çeşidi vardır.

Heterohipnoz: Bir grubun uygun şartlarda belli bir hipnoterapist tarafından hipnotize edilmesidir.

Otohipnoz: Kişinin herhangi bir hipnoterapist olmadan kendini kendini hipnoz edebilmesidir.

Özel Hipnoz Halleri ve Hipnoza Benzeyen Durumlar: Işık, ses, görüntü gibi uyaranların sürekli tekrarı insanları hipnotize edebilir. Yol veya direksiyon başındayken, televizyon izlerken sıklıkla hipnoza benzer durumlar yaşayabiliriz.

İlaçla Hipnoz: Hipnoza dirençli olan bireylerde kullanılır. Amaç bireyi telkine daha yatkın hale getirmek, direnci ortadan kaldırmaktır.

Hipnoterapi Bana Hangi Konularda Fayda Sağlayabilir?

Hipnoz ve hipnoterapi; panik atak, depresyon, bipolar bozukluk, obsesyon, uykusuzluk, sigara bırakma, kilo verme, öfke kontrolü, anksiyete kaygı bozuklukları, obezite, uyku bozuklukları, cinsel problemler, beslenme bozuklukları (anoreksiya nevroza, bulimia nevroza), takıntılar, tik bozuklukları, ağrı, kekemelik, çocuklarda tırnak yeme, parmak emme, idrar kaçırma gibi problemler, sigara, alkol, kumar, madde bağımlılıkları, fobiler, travmalar, sınav stresi, dikkat sorunları, ders çalışma isteksizliği, yorgunluk ve stres, karşı cinsle ilişkilerde sorunlar, özgüven eksikliği, topluluk önünde konuşamama, kendini kontrol edememe gibi birçok konularda destek ve etkili bir tedavi yöntemi kullanılmaktadır.

Hipnoz Kimlere Uygulanabilir?

Hipnoz her psikolojik rahatsızlıkta etkili olmayabilir. Burada önemli olan Hipnoterapistin bu işi isteyerek yapması ve danışanın hipnoterapiye katılma motivasyonunun olmasıdır. Hipnozun kullanılamayacağı belirli bir yaş grubu veya özel durum yoktur. Motivasyonu olan ve tedaviyi isteyerek kabul eden danışanlarda daha olumlu sonuçlar vermektedir. Herkese uygulanabilir sadece insanların hipnoza yatkınlık dereceleri farklıdır. Çocuklar genel olarak hipnoz olabilmeye çok yatkındır.

Hipnoza Hazırlık Süreci Nasıl Olmalıdır?

Öncelikle hipnoterapi yapılacak ortamda ses, ışık, ısı gibi uyaranlar en uygun şekilde düzenlenmelidir. Dışarıdan gelebilecek gürültüler en aza indirilmelidir. Ortamın hafif loş olması ve görsel uyaranların az olması hipnozun başarılı olmasına katkı sağlayacaktır. Danışan ile ilgili ise hipnoterapi başlamadan danışanın hipnoz ile ilgili düşünceleri, motivasyonu, önceki hipnoz deneyimleri, korkusunun olup olmadığı öğrenilmelidir. Hipnoz öncesi danışanla bir görüşme yaparak doğru bilgiler verilmeli, danışanın korkuları azaltılmalıdır. Hipnoz sırasında danışanın tüm dikkati hipnoza verilmelidir. Hipnozun oluşmasında 3 temel unsur vardır. Bunlar gönüllülük, hayal gücü ve konsantrasyondur. Gönülsüz, motivasyonu düşük ve hayal gücü geniş olmayan bireylere hipnoz etki etmeyebilir.

Hipnozun Geçmiş ve Gelecekle Bir İlgisi Var Mıdır?

Hipnoz sırasında geçmiş anıları hatırlamak mümkündür. Ki bu uzmanlarca uygulanabilecek bir tekniktir. Fakat geçmişe gitmek, geleceğe gitmek gibi durumlar söz konusu olmaz. Bunlar tamamen bu alanda uzman olmayan kişilerin uydurmalarıdır.

Hipnozun Bireye Etkisi Nedir, Tehlikeleri Var Mıdır?

Hipnoz, ülkemizde her ne kadar esrarengiz bir olaymış gibi karşılansa da aslında öyle değildir. Tıp doktorlarının, psikogların veya gerekli eğitimi almış hipnoz konusunda yetkili kişilerin birçok psikolojik rahatsızlıkta tedavi olarak kullandığı bir araçtır. Güvenilir kişiler tarafından kullanıldığında da hipnoz uygulanan kişiye hiçbir zararı yoktur. Ki uzmanlar tarafından da her durumda uygulanmaz. Danışanın özelliklerine , yaşadığı soruna bakılarak bir yol izlenir. En basit bir örnekle mutfak araç gereçlerinin bile kötüye kullanımda insana zararı olabilir. Burada önemli olan hipnoterapistin güvenilir ve etik ilkelere hakim olmasıdır.

Hipnoz ve Hipnoterapi Kimler Tarafından Uygulanır?

Artık hipnoz tıbbi bir araç olarak kabul edilip şov amaçlı kullanımı yasaklanmıştır. Hipnozu yapma yetkisi ise tedavi amaçlı hipnoz ve hipnoterapi eğitimi almış doktorlar, diş hekimleri ve klinik psikologlara aittir. Bunun dışında kendisini hipnoterapist veya hipnoz yapabilecek kişi olarak tanıtanlara itibar edilmemelidir.

Hipnozla Sigarayı Bırakabilir miyim?

Sigara nüfusun pek çoğunu hem fizyolojik hem maddi yönden kötü etkileyen bağımlılıklardan biridir. Çevremizde sigarayı bırakmak isteyen, bırakmayı deneyip bırakamamış veya bıraktıktan sonra geri başlayan pek çok insan görmek mümkün. Sigara bağımlılığı ile mücadele eden kuruluşlar da mevcut. Peki neden sigarayı bırakmak bu kadar zor? Sigaranın fizyolojik bir bağımlılık etkisi yapmasının yanında daha çok psikolojik bir bağımlılık söz konusudur. Herkes sigaraya kendince farklı anlamlar yükleyebilir. Hipnoz, sigarayı bırakma konusunda en etkili tedavi araçlarından biridir. Hatta diğer tedavi yöntemleriyle karşılaştırıldığında en yüksek başarı oranı hipnoterapi sayesinde elde ediliyor. Hipnoz kullanılarak kişinin bilinçdışına inilir ve motivasyonun da destekleyici etkisiyle kişiye uygun telkinler verilir. Bireyin ihtiyacı kadar verilen seanslar sonrasında büyük oranla insanlar sigarayı bırakmaktadırlar. Hipnoz sayesinde insanların sigaraya bakış açısı değişerek sigarayı bırakmaları kolaylaşıyor. Ayrıca sigarayı bırakma sonrası kilo alma durumu da hipnoz kullanılarak kontrol altına alınabilir. Etkili bir sigara bırakma süreci için sigarayı bırakmaya kesin karar vermiş olmanız gerekir. Genel olarak hipnoterapi istenmeyen alışkanlıkların tedavisinde oldukça başarılı bir terapi şeklidir.

Hipnozdan Nasıl Çıkılır ve Hipnoz Sonrası Ne Hissedilir?

Bir uzman tarafından hipnotize ediliyorsanız uzman terapi sonunda hipnozdan çıkma telkini verdiği zaman hipnozdan çıkarsınız. Hipnoza benzer durumlar yaşıyorsanız da zaten konsantrasyonunuz çok fazla olmadığından dikkat dağıtıcı herhangi bir durumda hipnozdan kurtulabilirsiniz. Hipnozdan çıktıktan sonra da baş ağrısı, baş dönmesi gibi etkilerle karşılaşmazsınız. Ki hipnoz yan etkileri olan bir yöntem değildir. Aksine ağrıların tedavisinde de kullanılır ve oldukça yararlıdır.

Hipnoz Yaptıranların Yorumları

Hipnoz konusunda yeterli araştırmayı yaptım, bilgim var ama hala tereddüt ediyorum diyorsanız daha önce hipnoz yaptırmış danışanların yorumlarını okuyabilir, aklınızda kalan her soruyu buradan bulabilirsiniz.

Eğer siz de hipnoz yaptırmak istiyorum, hipnozla tedavi olmak istiyorum diyorsanız bize başvurabilirsiniz.

İzmir Hipnozla Tedavi

İzmir hipnoterapi konusunda oldukça gelişmiş bir sehrimizdir. İzmir’de hipnoterapist bulmak da bu nedenle kolaydır. Fakat önemli olan güvenilir ve ilgili eğitimi almış profosyonel uzman bulabilmektir. Hipnoz konusunda yetkili uzmanlarımızın bulunduğu İzmir Psikolog merkezimiz mevcuttur. Uygun problemlere danışanlarla iş birliği içerisinde hipnozla tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Özellikle hipnozla sigara bırakma yöntemi danışanlar tarafından oldukça tercih edilmektedir ve iyi sonuçlar elde edilmektedir. İzmir hipnoterapi yöntemiyle sigara dışında daha birçok psikolojik sorunlarınıza etkili ve kalıcı bir çözüm bulabilirsiniz. İzmir hipnozla tedavinin esas amacı sizin problemi çözme konusunda motivasyonunuzu artırarak her şeyin üstesinden gelebileceğinizi anlatmaktır. Ayrıca pek çok problemde diğer psikoterapi türlerine göre daha kalıcı etkiler yapmaktadır. İzmir hipnoterapi uzmanlarımız olarak size, siz kararlı ve motive olduğunuz sürece en etkili şekilde hizmet vermekteyiz. Ayrıca kararsız veya bu konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip değilseniz İzmir Psikolog merkezimize gelerek Izmir hipnoterapi uygulayan uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.