Jamaika Bağımlılığı ve Jamaika İçen Nasıl Anlaşılır?

JAMAİKA NEDİR?

            Jamaika son yıllarda kullanımı oldukça artan kimyasal bir uyuşturucudur. Sentetik olarak üretilmesi daha ucuz olmasını ve daha kolay ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır.. Bu yüzden de kullanımı yaygındır. Ayrıca sentetik olması bu tarz uyuşturucuları daha ölümcül ve zararlı kılar. Jamaikanın bonzai benzeri bir madde olduğu yalnız bonzaiden daha zararlı olduğu söylenmektedir. Tek bir dozluk kullanımında bile ölüme yol açabildiği söylenmektedir. Daha çok esrar gibi kağıda sarılıp da içildiği gözlenmektedir. Son yıllarda kullanım yaşının 13-14 gibi yaşlara düştüğü bilinmektedir.

            Almanya ve ispanyada kullanılmaya başladıktan sonra hızlıca tüm dünyaya kullanılmaya başlanmıştır. Jamaikanın doğal bitkilerden elde edildiği yalanıyla pazarlanması bir çok insanı tahmin edildiği kadar zararlı olmayacağını düşünmeye teşvik ediyor fakat bu tarz söylemlerin yalan olduğu  ve sentetik bir uyuştucu olduğu bilinmektedir.

İçilirken nasıl bir etki yaratır? Nasıl bir kafası vardır? Halüsinasyon görülüyor mu?

            Sigara gibi sarılıp içilen Jamaika içildikten sonra kişide nefes darlığı, hızlı kalp çarpıntısı, ani kan basıncı görülür. Nabız ve ani tansiyon düşüşüne neden olur. halüsinasyon etkisi vardır. Bu belirtiler karşısında paniğe ve korkuya kapılan kişi daha çok kan basıncı ve kalp çarpıntısı yaşar ve sonu kalp krizine hatta ölüme kadar gidebilir.

JAMAİKA KULLANIMININ BELİRTİLERİ NELERDİR?  KARŞIMDAKİNİN KULLANDIĞINI NASIL ANLARIM?

            Kullanan kişide

 • öfke artışı, saldırgan davranışlar, dürtüsellik
 • uyku bozuklukları
 • dudaklarda morarma
 • odaklanma problemleri
 • para ihtiyacından dolayı çalma davranışları
 • bozuk arkadaş çevresinin olması
 • uzun süreli kullanımlarda böbrek ve karaciğer yetmezliği, kalp yetmezliği
 • nefes darlığı çekme
 • işitme kaybı
 • halüsinasyonlar görme
 • göz bebeklerinin büyümesi, gözlerde kanlılık, göz altı morlukları veya sararmaları
 • ellerde titreme
 • kusma, mide bulantısı
 • artmış terleme
 • davranış bozuklukları
 • psikotik davranışlar
 • zihinsel işlevin bozulması

gibi sonuçlara sebep olabilir.

Jamaika otu var mıdır? Nasıl yetiştirilir?

            Sanılanın aksine Jamaika otu diye bir şey yoktur, dolayısıyla yetiştirilen bir şey değildir. Sentetik, kimyasal yani insan yapımı bir uyuşturucudur. Bu da etkisini ve ölümcüllüğünü arttırmaktadır. Doğal olduğu yalanlarıyla dolu olan ucuz bir pazarı vardır. Uyuşturucu kullananların adına maliyeti az olduğu için yaygınlığı gittikçe artmaktadır.

JAMAİKA BAĞIMLILIĞINDA KİMLER TEHLİKE ALTINDADIR?

            Diğer uyuşturucu madde bağımlılıklarında da olduğu gibi psikolojik, sosyal, genetik ve çevresel bir çok sebep bu maddenin de  kullanımına neden olur. Öncelikle aile, arkadaş, sosyal çevre gibi unsurlardan oluşan sosyal destek dediğimiz sisteme sahip olmayan ya da olamayan kişiler dert ortağı arar gibi bu tarz maddelere sarılırlar. Sosyal destek azlığıyla birlikte  kendini dışlanmış hisseden, psikolojik sağlamlığı olmayan bireyler risk grubundadır. Ergenlik döneminde kaygısı ve huzursuzluğu artan gençlerimiz de bu batağın içine düşmektedirler. Görülen o ki kişisel ve ailevi problemlerin artışı maalesef ki bu maddenin kullanımına sebep olabilmektedir. Kişilerin yaşadıkları problemler ve stres unsurları karşısında stresle başa çıkma ve problem çözme yeteneklerinin yetersiz veya işlevsiz olması onların bu maddelere yönelmelerine ve bu maddeleri sorun çözücü, rahatlatıcı, kaygı giderici kurtuluş yolu olarak görmelerine katkıda bulunmaktadır.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİ

            Bağımlılık kişide hem biyolojik hem psikolojik bozulmalara neden olur. Bundan dolayı da tedavi iki adımı içerir. İlk önce bağımlının hastaneye yatırılmasıyla maddeyi tamamen bırakması yani temizlenme-arınma aşaması amaçlanır. Hastaneye yatırıldıktan sonra da oluşacak yoksunluk yaşama durumunun da ilaçlarla tedavisi sağlanır. Bu süreçte ve bundan sonraki süreçte hastaya psikoterapiyle destek sağlanır. Psikolojik bozuklukları üzerine çalışılır, kişiye onu maddeye yönlendiren etkilerden uzaklaşabilmesi için destek sağlanır. Sosyal ve psikolojik işbirliği kurulur, hastanın güveni kazanılır. Kurtulabileceğine dair inancı pekiştirilir. Psikolojik, sosyal, ekonomik vs. sorunlarının çözümünde işbirliği kurulur, sorun çözme becerilerini geliştirmesi sağlanır. Stresle daha işlevsel başa çıkabilmesi için belki de bu zamana kadar hiç denememiş olduğu farklı yollar gösterilir. Kısacası ona belki de bu zamana kadar arayıp da bulamadığı yardım eli uzatılır…

             Uyuşturucu bağımlıları için önemli diğer adım da tedaviden sonraki süreçtir. Tedaviden sonra da yaklaşık bir yıl hasta takibi sağlanır, bu süreçte de kişi ile işbirliğine ve isterse psikoterapiye devam edilir. Kaynaklara göre tedaviden sonra da aynı ortama dönen, çevresinde ve kendisinde değişiklik yapmayan kişilerin tekrar bu maddeleri kullanma oranları oldukça yüksektir. Bu yüzden eğer kişi kurtulmak istiyorsa çaba göstermelidir, belki arkadaş ortamını belki oturduğu semti belki telefon numarasını değiştirerek bu kötü durumdan uzaklaşmaya çalışmalıdır.

            Aileler tedavi sürecinde nasıl rol almalıdır?

            Jamaika bağımlılarının ailesini de etkilediği ve ailenin de kişiyi etkilediği göz ardı edilmemelidir. Aile bireylerinin bağımlı olan kişiye karşı tutumları tedavi sürecini etikler. Aile, kişiyi uyuşturucu kullanmaya iten sebeplerin farkında olmalı, tedavisini destekleyici bir tavır sergilemelilerdir. Bir çok bağımlının, bağımlılığını aile ilişkileri de etkiler, aile içerisindeki düzen ve iletişim birey için sağlıklı değilse bağımlı olan kişi bu batağa daha fazla saplanabilir. Aile içerisindeki düzenin sağlıklı yönde değiştirilmesi, iletişimin geliştirilmesi ve aile içindeki sosyal desteğin artması tedaviye de olumlu yönde katkı sağlar ve tedaviyi büyük oranda etkiler. Bu süreçte aile terapisiyle, aileyi duruma karşı bilinçlendirmek ve farkındalığını artırmak, etkili iletişim yollarını kullanmaya teşvik etmek ve aileyle işbirliği içerisinde bulunmak önemlidir.

            Küçük yaşlardaki bağımlılıklar, model alma yoluyla da oluşabilir. Eğer aile içerisinde de bonzai, Jamaika vs. maddeleri kullanan bireyler var ise çocuk bu durumu doğal sayacak ve bağımlılık yaşı oldukça düşecektir. Oturulan semt, mahalle, ekonomik durum, aile ve arkadaş çevresi madde bağımlılıları ve madde satıcılarıyla dolu olan bir çocuğun da bu yola düşmesi kaçınılmaz olacaktır. Tedavi sürecinde ailenin de tedavisi sağlanmalıdır, ailenin madde satıcıları ve bağımlılarıyla olan iletişimi kesmesi, gerekirse o mahalleden taşınmaları iyileşme sürecini hızlandıracaktır.