Kumar Bağımlılığından Nasıl Kurtulurum?

Kumar bağımlılığı nedir? Kumar bağımlılığından nasıl kurtulurum? Ne gibi bir yol çizmeliyim diyorsanız bu yazımız tam size göre;

Bireyin günlük hayatının işleyişini, ailevi ilişkilerini, psikolojisini tehdit edecek derecede geliştirdiği kontrol edilemeyen kumar oynama alışkanlığına kumar bağımlılığı denir. 

Kumar, maddi veya manevi olarak ortaya herhangi bir şeyin  konulduğu, kazananın ve kaybedenlerin bulunduğu oyunları kapsamaktadır. Kumarın kaybedeni için ailevi, sosyolojik, psikolojik, maddi çeşitli ve mutlak sonuçları bulunmaktadır. Kazananı için ise kısa süreli bir haz yaşama durumu olabilmekle beraber, bu hazzın uzun vadeli bir garantisi bulunmamaktadır.

Haz duygusunu yaşayan kişi daha da hırslanarak kumara devam edebilmektedir. Bu durumun bir farklısı, yani kaybedenler için de hırs duygusu oluşabilmektedir. Bu duygu da  kazanma hırsı olarak ortaya çıkabilmektedir. Tüm bunları dikkate aldığımızda, kumar bağımlılığına sahip kişiler ve yakınları için mutlak maddi ve manevi kayıplar bulunmaktadır.

Kumar bağımlılığında istemsiz bir “kontrol kaybı” söz konusudur. Oluşabilecek büyük veya küçük çapta kötü sonuçlara rağmen devam eden bir bağımlılıktır. Kumar bağımlılığı bulunan kişilerin bir kısmı durumun kötülüğünün ve olabilecek sonuçların farkında iken, bir kısmı durumun ciddiyetinin farkında veya bilincinde değildir. 

zar

KUMAR OYNAMANIN ZARARLARI NELERDİR?

 • Ailevi, sosyolojik, psikolojik, maddi ve manevi zararları bulunmaktadır. 
 • Çeşitli psikolojik rahatsızlıklara sebep olmakla beraber, aile içi veya kişiler arası ilişkilerde bozulmalar görülmektedir. 
 • Maddi kayıplar bireyin iş ve aile hayatında, kendi ruh sağlığında çeşitli sorunlara sebep olmaktadır. 
 • Sosyolojik olarak bakıldığında, toplumca dayatılan bir “damga” söz konusu olduğu için, bu da hem kumar bağımlılığına sahip bireyler hem de yakın çevreleri için bir tehdit oluşturmaktadır. 
 • Bireyin farkında olarak veya olmayarak sahip olduğu kişilik özellikleri üzerinde değişikliklere sebep olabilmektedir. Bu kişinin kendisi, çevresi ve de toplum için tehdit oluşturabilmektedir. 
 • Diğer bağımlılıklara da yönlenme eğilimi oluşturmaktadır.

KUMAR BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

1 yıllık gözlem süresi içerisinde tanı kriterlerinden en az dördünün bulunmasıyla tespit edilebilir. Tanı kriterleri:

 • Kumar oynarken yaşanan haz ile beraber daha çok maddiyat harcayarak devam etme ihtiyacının duyulması.
 • Kumar oynama alışkanlığında azalma yerine, gittikçe artan bir eğilim gösterme.
 • Kumar alışkanlığını terk etmeye yönelik davranışlar sırasında gerginlik, rahatsızlık, huzursuzluk hissetme. Bu çabaların tekrarı fakat sonuç alınamaması.
 • Sürekli kumar oynamaya dair düşüncelere sahip olma.
 • Hissedilen herhangi bir huzursuzlukta kumar oynama isteği.
 • Kumarı kaybettiğinde kazanma hırsıyla yinelenen kumar oynama eğilimi. 
 • Kumar oynama isteği, ihtiyacı üzerine yalan söyleme alışkanlığı edinme.
 • Kişiler arası ilişkilerini, işini, eğitimini kısacası sahip olunan herhangi bir şeyi riske atma veya kaybetme durumu.
 • Başkalarından maddi olarak beklentiye girme, onlara bağımlı olma.

KUMAR OYNAMAK BİR HASTALIK MIDIR?

Kumar bağımlılığı bir hastalık mıdır? evet bir hastalıktır. Patolojik kumar oynama dürtü denetim bozuklukları içerisinde yer almaktadır. Tedavisi mümkündür fakat hastalığın tekrarlama durumu olabilmektedir.

KUMAR BAĞIMLILIĞI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Kumar bağımlılığı için Psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, Amatem ve Yeşilay gibi bağımlılıkla mücadele eden kişi, kurum, kuruluşlar tercih edilebilir.

KUMAR BAĞIMLILIĞINDAN NASIL KURTULURUM?

Eğer sizde kumar bağımlılığından nasıl kurtulurum diyorsanız aşağıdaki  maddeleri uygulama fayda sağlayacaktır.

 • Uzman kişiler tarafından bağımlılık tedavisi alınmalıdır.
 • Kumar düşüncesini oluşturabilecek ortamlardan uzak durulmalıdır.
 • Kumara dair olumsuz alışkanlıkların yeri olumlu alışkanlıklarla doldurulmalıdır.
 • Sanat, spor gibi faydalı aktivitelere başvurulmalıdır.
 • İhtiyacı karşılayacak kadar para bulundurulmalı, gereksiz kredi kartı kullanımı durdurulmalıdır.
 • Aile ve sevdiklerinizle daha çok vakit geçirerek manevi yönden doyum sağlanmalıdır.

KUMAR BAĞIMLILIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kumar bağımlılığı tedavisinde ilaç, ilaç-psikoterapi beraber, sadece psikoterapi uygulaması görülebilmektedir. En etkili tedavi ilaç ve psikoterapinin beraber yürütülmesidir. 

Psikoterapide daha çok BDT(Bilişsel Davranışçı Terapi), ve emdr terapisi tercih edilmektedir. Bilişsel Davranışçı Terapi’de kumar bağımlılığı bulunan bireyin düşünceleri ve inançları odak noktasıdır, bunların değiştirilmesi amaçtır ve bireye amaçları doğrultusunda çeşitli beceriler kazandırılır.

KUMAR BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİNDE  KULLANILAN İLAÇLAR?

 1. A) Antidepresanlar – SSGİ (Fluvoksamin,  Sertralin, Paroksetin)

a.a Diğer antidepresanlar – Norepinefrin

a.b Opioid antagonistleri – Naltrekson

 1. B) Duygudurum Düzenleyicileri 
 2. C) Antipsikotikler

iskanbil kagitlari

KUMAR BAĞIMLILIĞI GENETİK Mİ?

Yapılan akademik araştırmalar kumar bağımlılığına sahip bireylerin ailelerinde de kumar bağımlılığının bulunma oranının fazla olduğu yönünde. Fakat olasılıklar her kumar bağımlılığının genetik faktörler nedeniyle oluştuğunu göstermez. Kumar bağımlılığının altında yatan sebeplere ulaşmak için gerekli psikolojik araştırmaların yapılması önem arz etmektedir.

KUMAR BAĞIMLILIĞI NASIL BAŞLAR?

 • Kumar bağımlılığının bilişsel, sosyolojik, nörolojik, genetik olmak üzere çeşitli nedenleri bulunmaktadır. 
 • Ailenin kültürel özellikleri, ikamet edilen bölge, düşük sosyoekonomik düzey, çocukluk travmaları da kumar bağımlılığının oluşmasında etkili olmaktadır.
 • Kumar kişiler için eğlenceli, heyecanlı bir aktivite olarak görülebilmektedir.
 • Gelişen teknolojiyle beraber kumar oynama alışkanlığının ilgi çekici, ulaşılabilir hale gelmesi etkili olabilir.
 • Yakın çevreden, aileden herhangi birinin kumar bağımlılığına sahip olması olasılığı arttırmaktadır.
 • Para kazanma isteği, kaybetme durumunda ise kazanma hırsının bulunması oluşumunun sebeplerinden biridir.

KUMAR BAĞIMLILIĞINDAN TAMAMEN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

Etkili bir psikoterapi ve ilaçla tedavinin beraber yürütülmesi kumar bağımlılığından tamamen kurtulmak mümkün mü sorusunun cevabıdır.  Fakat tetikleyici ortamlardan, kişilerden, durumlardan uzak durmamak bağımlılığın tekrar ortaya çıkmasına sebep olabilir.

EŞİM KUMAR OYNUYOR NE YAPABİLİRİM, NASIL KURTARABİLİRİM?

 • Eşim kumar oynuyor ne yapabilirim? kadınların en çok sorduğu sorudur. Kumar bağımlılığı tedavisi var. Kumar bağımlılığından kurtulmanın en etkili yolu ilaç ve psikoterapinin beraber yürütülmesidir.
 • . Bu konuda gerekli araştırmaları yaparak eşinize yardımcı olabilirsiniz. Sizin de psikolojik destek almanız sürece olumlu katkı sağlayacaktır.
 • Eşinize para konusunda sınır koyabilirsiniz. Ayrıca evin giderleri üzerinde daha fazla sorumluluk alarak önleyici bir davranış sergileyebilirsiniz.
 • Kumar konusunda herhangi bir para isteme durumuna karşı daha kararlı, güçlü, hazır durabilmelisiniz. Bu konuda önceden, vereceğiniz tepki üzerine düşünmeniz bu tehdidi önleme konusunda fayda sağlayacaktır.
 • Eşinizin bağımlılıktan kurtulması için, sizin sergileyeceğiniz destekleyici tavır büyük önem arz etmektedir. İyi aile ilişkilerinin önleyici gücü yadsınmamalıdır. 
 • kumar bağımlılığı tedavi programı ülkemizde özel psikoloji ve psikiyatri merkezlerinde ve AMATEM gibi devlete bağlı merkezlerde yürütülmektedir. Ege Pozitif Psikoloji merkezinde de bu terapi ve kumar bağımlılığı terapi programı uygulanmaktadır.