Psikolojide Sıkça Kullanılan Objektif Testler

Şubat 20, 2020  İzmir Psikolog Genel  By admin

MOXO DİKKAT TESTİ

Moxo sürekli performans testi, çocuklar, ergenler ve yetişkinler için geliştirilmiş olup, 6-70 yaş aralığına farklı formlarda uygulanabilmektedir. Moxo, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı bir testtir. Bilgisayar ortamında “online” olarak uygulanır. Moxo testi ile, test uygulanan bireyin, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktive performans düzeylerinin kendi yaş ve cinsiyet normlarına göre karşılaştırması yapılabilmektedir. Böylelikle, kendi yaş ve cinsiyet normlarına göre bireyin dikkat düzeyini, zamanlama problemini, dürtüsellik performansını ve hiperaktivite performansını uzmanlar olarak görebilmekteyiz.

Moxo’yu diğer testlerden ayıran en önemli özellik ise, eşsiz Çeldirici Sistemi’nden kaynaklanmaktadır. Test uygulanan kişi, aynı gerçek hayatta karşılaştığı/karşılabileceği görsel, işitsel ve görsel-işitsel çeldiricilerle karşılaşmaktadır. Böylelikle de gerçek hayattakine en yakın sonuçları görebilmekteyiz. Dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite  performanslarının zaman içindeki değişimini ve hangi tip çeldiricilerden etkilendiğini biz uzmanlara göstermesi açısından Moxo testi, oldukça sık kullanılmaktadır. Uygulayıcı hatası veya hesap hatasından uzak objektif sonuçları ile, bireyin özelliklerini anlayarak, çalışma ve günlük yaşamına ilişkin en uygun öneri ve programların oluşturulmasına yönelik değerli bilgiler üretilir. Dünyada 30’dan fazla ülkeden uygulanan Moxo Testi, yalnızca uzman hekim, psikolojik danışman ve psikologlar tarafından uygulanabilmektedir.

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri, 0-6 yaş arasındaki bebek ve çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Bebek ve çocukların “Dil-Bilişsel“, “İnce Motor“, “Kaba Motor” ve “Sosyal Beceri-Öz bakım” gelişim alanlarını ve “Genel Gelişim Düzeyi“ni takvim yaşına uygunluğu açısından değerlendirir. Bulunduğu yaştaki gelişimini ve becerilerini değerlendirirken, temel bakım desteği veren kişiden (genellikle anne) de, test esnasında birtakım bilgiler sağlanır. Bebek veya çocuğun ise gelişim alanları gözlemlenir, becerileri değerlendirilir. AGTE, gelişimsel gecikme yaşadığı düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınmasına ve önlemlerin alınabilmesine olanak sağlar.

Gelişimlerinin takvim yaşına uygun olup olmadığının görülebilmesi açısından, 6 yaşına kadar tüm bebek ve çocukların ortalama 4 kez gelişimsel değerlendirmeden geçmesi uygun görülmektedir. AGTE, bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.

DENVER 2 GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirmesinde kullanılan bir tarama testidir. Denver 2, sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptama amacı ile kullanılır. Üç temel alanda değerlidir:

  • Sağlıklı gözüken çocukları, olası sorunları yönünden taraması,
  • Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri, nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,
  • Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler vb.) izlemede kullanılabilmesi.

Kişisel-Sosyal, İnce Motor, Dil, Kaba Motor olmak üzere 4 alt testten oluşmaktadır. 15 dakika gibi kısa bir sürede, uzmanlar tarafından uygulanabilmektedir.

GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

3-7 yaş arası çocukların ince motor ve görsel algı düzeylerini değerlendirmek için kullanılır. Tek başına uygulanması yeterli görülmemektedir. Bu yüzden AGTE, Denver 2 vb. gibi gelişim testleri ile birlikte uygulanması önerilmektedir. Arnold Gessel tarafından tasarlanmış olup, kolaydan zora doğru 10 geometrik şekilden oluşmaktadır.

D2 DİKKAT TESTİ

9 ile 60 yaş arasına uygulanan D2 Dikkat Testi, bireyin dikkat seviyesini, psikomotor hızını, öğrenme fonksiyonlarını, seçici dikkatini ve zihinsel konsantrasyonunu ölçmek için geliştirilmiştir. 14 satır ve 47 karakterden oluşan testte toplamda 658 item bulunmaktadır. En fazla 8 dakikada tamamlanabilen güvenilir bir testtir. Uzun süreli konsantrasyon gerektiren işlerde uğraşanların performansını ölçebilmekte ve okul çağında olan çocuklarda yaşanan dikkat dağınıklığı sorununun tespitinde önemli bir yer rol oynamaktadır.

FROSTİG GÖRSEL ALGI TESTİ

Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir. Görsel algılama sadece iyi görme yeteneği değildir ve birçok davranışımızda bu beceriden yararlanmaktayız. Frostig görsel algılama testi de, görsel algıyı saptamaya yönelik, 4-8 yaş arası bireylere uygulanan bir performans testidir. Yaklaşık 30-35 dakika sürmektedir. Bu testte görsel algılama 5 algısal beceri üzerinden incelenmektedir;

  • El-Göz Koordinasyonu
  • Şekil-Zemin Ayırımı
  • Algılama Sabitliği
  • Mekanla Konumun Algılanması
  • Mekan İlişkilerinin Algılanması

Görsel algıyı ölçmesinin yanı sıra, uzmanlara, çocuğun ilkokula hazır olup olmadığı konusunda, uzmanlara ipucu vermektedir.

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen bir dikkat ve algı testidir. Dikkat eksikliği konusunda da uzmanlara bit bakış açısı sağlamaktadır. Bazı öğrenme güçlüklerini yormada kullanılabilir.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Çocuğun, ilkokulun gerektirdiği öğrenime yönelik olarak, ilköğretime başlamasına hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arası bireylere uygulanır. Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar ve Kopya Etme olmak üzere 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Toplam puanın yüksekliği, genel okul olgunluk seviyesinin yüksek olduğunu gösterir. Testin sonucunda bireyin, ilköğretim 1. sınıf için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyi ile ilgili yararlı veriler elde edilir.

WISC-R ZEKA TESTİ

WISC-R Zeka testi, bireylerin zihinsel performansını belirlemek amacıyla uygulanmaktadır. 6-16 yaş arası çocuklar için uygundur. Test yaklaşık olarak, 1-1.5 saat sürmektedir. Sözel ve performans olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Ve her bölüm, 1 yedek, 5 ana test olmak üzere altı testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere 3 zeka bölümü elde edilir. Ülkemizde kullanılan zeka ve yetenek testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olan zeka testlerindendir. Alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama kriterlerinin netliği, sonuçlarının açık, anlaşılır ve tatmin edici olması, WISC-R Zeka Testi’nin daha fazla tercih edilmesine neden olmaktadır. Üstün yetenekli çocukların tanılanmasında oldukça sık kullanılan bir zeka testidir. İzmir psikolog için tıklayınız.

 

İzmir Aile terapisti için tıklayınız.

İzmir pedagog için tıklayınız.

ÇOCUKLARDA sık görülen 7 psikolojik sorun için Tıklayınız

Yetişkinlerde ilginç psikolojik sorunlar için Tıklayınız

Evlilik ve Çift Sorunlarıyla ilgili yazımız için Tıklayınız

CİNSEL sorunlarla ilgili Yazımızı okumak için Tıklayınız

 

Uzmanlarımız

Bayram Şimşek, Uzm. Aile Danışmanı – EMDR Terapisti – Cinsel Terapist

Ecem Hazel Bütün, Aile Danışmanı & Yetişkin Psikoloğu

Diğer uzmanlarımızı incelemek için İçin Tıklayın)

 

Tags: aykü testi   benton görsel algı testi  cas testi yapan devlet hastaneleri   cas testi yapan hastaneler izmir    d2 dikkat testi   Denver 2 tarama testi    frostig görsel algı testi   gessel gelişim figürleri testi    izmir moxo testi  mmpı   mmpı testi nedir   moxo dikkat testi    moxo testi yapan hastaneler    wisc 4 testi izmir    zeka testi yapan devlet hastaneleri izmir

 

Share This Story, Choose Your Platform!